כללי

הבלוג השבועי – ט"ז בכסליו ה'תשע"ו

חברים יקרים,
״הטרם אדע כי בדרכיו של העלם המהולל הזה, תלוים גם דרכי ומעללי זרענו וזרע זרענו״
אלו הם דברים, שכתב החסיד ר׳ אלי חיים אלטהויז על חתן טרי בוורשה בימים אלו לפני 87 שנה.
ניבא וידע מה ניבא – החתן הצעיר הזה הוא מי שלימים נודע כהרבי מליובאוויטש, שנעשה אז, בוורשה של 1928 – תרפ״ט, חתנו של הרבי השישי בשושלת חב״ד.
אלפי יהודים השתתפו בחתונה ההיסטורית ההיא ביום י״ד בכסליו. רובם המכריע נהרג בשואה, גם ר׳ אלי חיים כותב השורות לא שרד את החיה הנאצית, אבל נבואתו התגשמה.
ר׳ אלי חיים בחושיו החדים הבין כבר אז, שהחתן הזה ימלא את מקום חותנו ויהיה הרבי השביעי בשושלת חב״ד.
25 שנה אח״כ ׳העלם המהולל הזה׳, שכבר היה הרבי מליובאוויטש, אמר לחסידיו: ״זהו היום שקישר אותי אתכם ואותכם איתי, וביחד נתייגע למען הגאולה האמיתית והשלמה. ה׳ יעזור לנו שנראה פרי טוב בעמלנו.״
חברים, כחבדניק יום זה הינו אחד המיוחדים ביותר עבורי במעגל השנה העברי. כשליח ומנהל בית חב״ד, ברור לי שליום הזה יש השפעה לא רק על חסידי חב״ד, אלא על כל יהודי בעולם כולו שהשלוחים נגעו בו ובנשמתו. כי הם הרי שלוחיו של ׳העלם המהולל הזה׳, שהתחתן בוורשה ערב השריפה הגדולה של יהדות אירופה, והרים 20 שנה אח״כ ממשרדו בברוקלין את יהדות העולם מעפר ואפר אחרי השריפה הנוראית.
שבת שלום,
הרב זלמן וישצקי

, ,

כללי

אזכרה משפחת אדרי

, ,

Close
loading...